1. semester

DM35 - Introdution til datalogi
Hurtig gennemgang af emnerne fra de senere fag på studiet
MM01 - Matematik A
Redskabskasse af matematisk værktøj, til brug for diverse ting på naturvidenskab.
SW08 - Object orienteret programmering
Programmering i JAVA.
NIS03 - Redskabskursus
En rodekasse af HTML, CSS, Javascript, PHP og lignende.
NIS02 - Softwareudvikling og test
Et fag om udviklingsmetoder og software test. Det blev evalueret ved et projekt, hvor det ikke var programmets korrekthed der var vigtigst, men metoden og test af det der blev vurderet.

2. semester

NIS01 - Datalogiens historie
Gennemgang af historien bag datalogi, beregningsmaskiner, lagerenheder og andet. Evalueret ved en (skønlitterær) rapport.
DM72 - Diskret matematik med anvendelser
Matematik for dataloger: Induktionsbeviser, kombinatorik, sandsynlighedsregning, grafteori mm.
MM01 - Matematik A
Redskabskasse af matematisk værktøj, til brug for diverse ting på naturvidenskab.
DM34 - Problemløsning med JAVA
Lidt pussigt fag der skulle sikre at vi kunne programmere. Gennemgik lidt ekstra opgaver, og ellers lavede opgaverne fra DM01
NIS02 - Softwareudvikling og test
Et fag om udviklingsmetoder og software test. Det blev evalueret ved et projekt, hvor det ikke var programmets korrekthed der var vigtigst, men metoden og test af det der blev vurderet.

3. semester

DM02 - Algoritmer og datastrukturer
Indledende algoritme analyse og gennemgang af de mest brugte datastrukturer og deres egenskaber
DM13 - Maskinarkitektur
Gennemgang af computerens lagdelte opbygning fra logikken og op til styresystemet
MM02 - Mat B
Lineær algebra og simplex metoden
MM04 - Punktmængde topologi
Lidt langhåret matematik fag. Det var her jeg indså at ren datalogi var min rette hylde.

4. semester

MM05 - Abstrakt algebra
Ringe, grupper, vektorrum og talteori.
DM74 - Neurale netværk
Teoretisk fag om neurale netværk, deres topologi og måden de lærer på.
DM73 - Online algoritmer
Teoretisk fag med analyse af online algoritmer
DM14 - Operativ systemer
Gennemgang af operativsystemet, med praktiske programmeringsopgaver i at lave et kernemodul og implementere et filsystem.

5. semester

Bachelor opgave - "Selforganizing Neural Networks"
Implementering af et kohonen neuralt netværk til genkendelse af håndskrevne bogstaver.
DM19 - Algoritmer og kompleksitet
Kompleksitets analyse ved amortisering, string matching, fibonacci heap, og mange andre emner.
DM17 - Beregnelighed
Hvad er begrænsningen på hvad der kan beregnes af en beregningsmodel eller en computer. Endelige automater, regulære udtryk, kontekstfrie grammatikker, og turringmaskiner.
DM26 - Databasesystemer
ER modellen, relationel algebra, SQL, normalformer, og andre database emner.

6. semester

DM18 - Oversætter konstruktion
Programmer din egen compiler. Min gruppe (Kristian Kræmmer, Mikkel Busch og mig) vandt "Compiler of the Year" med vores compiler.
DM22 - Programmeringssprog
Gennemgang af Haskell som funktionelt sprog og Prolog som logisk sprog.
Individuelt projekt - Visuel fremstilling af sorteringsalgoritmer
Java program til brug i "Introduktion til Datalogi", som viser forskellige sorteringsalgoritmer og deres virkemåde.

7. semester

DM40 - Datatransmissionsnet
Gennemgang af netværksprotokollers lagdelte opbygning. Implementerede selv en lagdelt netværksprotokol.
DM63 - Heuristikker til løsning af kombinatoriske kombineringsproblemer
Gennemgang af løsningsmuligheder for løsning af kombinatoriske optimeringsproblemer, som f.eks. graffarvning. Konstruktionheuristikker, lokalsøgning og metaheuristikker.
MM518 - Numerisk analyse A

8. semester

Individuelt projekt - "En træ-baseret ArrayList implementation i JAVA"
Logaritmisk køretid for slet og indsættelse midt i listen.
DM203 - Kryptologi
Kryptologiske protokoller, zero knowledge og quantum chryptology
ST501 - Science Statistik
Helt elementært statistik.
DM87 - Skedulering, Skemalægning og Ruteplanlægning
Løsning af kombinatoriske optimeringsproblemer indenfor kursustitlens emner. Projektet blev udført i samarbejde med Niels Kjeldsen

9. semester

DM803 - Avancerede datastrukturer
Skip-list, perfect hashing, disjoint sets, skew heaps, etc.
ST502 - Statistisk Modellering
Alt for meget matematik og alt for lidt praktisk til at det rigtigt blev brugbart for dataloger.

10. og 11. semester

Speciale - "Efficient Complex Event Processing over Data Streams"
Vejledere: Yongluan Zhou og Kim Skak Larsen.

Bemærk:

Det var datalogistudiet som jeg tog det. Det var ikke det anbefalede studieforløb.

En lille sød fyr